TARİHÇE« GERİ DÖN

 

ZEYTİN denince ilk akla gelen MARMARABİRLİK, adını aldığı Marmara Denizi'nin Güney sahilleri boyunca doğuda İznik Gölü çevresinden, batıda Trakya'da Mürefte'ye kadar uzanan bir yay içerisinde konuşlanmıştır.

 

Marmarabirlik, Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin yetiştirilmesi  ve  daha   iyi koşullarda  pazarlanması amacıyla, bölge zeytin üreticilerinin karşılıklı yardım ve  dayanışma içerisinde  1954 yılında kurmuş oldukları bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'dir.

 

Marmarabirlik, ülkedeki diğer tarım satış kooperatif ve birlikleri gibi 02/11/1935 tarih  ve 2834 sayılı “Tarım Satış  Kooperatifleri ve Birlikleri” hakkında kanun hükümlerine ve buna istinaden hazırlanan ana sözleşmeye   göre kurulmuştur.  Zaman  içinde daha etkin, verimli, sürdürülebilir ve özerk bir yapıya sahip olunması ve yeniden yapılandırılması amacı ile  yasal değişikliklerine  gidilmiş ve en son   06/12/2000 tarih ve 24270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4572 Sayılı "Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri" hakkındaki kanun  hükümlerine istinaden   hazırlanan  ana  sözleşme, 02/06/2001  tarihinde gerçekleşen intibak genel kurul onayı ile uygulanmaya konulmuştur. Bu ana sözleşme ile Marmarabirlik’in adının açılımına özerk ve özel yapısı gereği  sınırlı sorumlu  eklenerek adı “S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” olarak değiştirilmiştir.

 

Marmarabirlik, başlangıçta Gemlik, Mudanya, ve Erdek Kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle kurulan ve süreç içerisinde büyüyüp gelişerek, bir dünya markası statüsüne kavuşan dünyanın en büyük zeytin kuruluşudur.

 

Bugün, Bursa ili dahilinde; Gemlik (1942), Mudanya (1951),  Orhangazi (1955)  ve İznik (1970)  Kooperatiflerini, Balıkesir ili dahilinde;  Erdek (1952), Edincik (1976)  ve Marmara Adası (1988) Kooperatiflerini, Tekirdağ ilinde  Mürefte (1986) Kooperatifini içine alan 8 Kooperatifi, Bursa ili Başköy Entegre Tesislerinde ki  zeytin-zeytinyağı-zeytin ezmesi  işleme ve ambalajlama entegre tesisleri ve Başköy Entegre tesislerindeki perakende satış mağazası ile alım-üretim ve pazarlama faaliyetini sürdürmektedir.   

 

Marmarabirlik  idare merkezi Bursa olup, uğraş konusu Güney Marmara Bölgesinde ortaklarının ürettikleri zeytinleri sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazarlamaktadır.

 

Marmarabirlik, 30.500 kayıtlı zeytin üreticisi, gücünü üreticiden alan yönetim kadrosu ve 600 kişiden oluşan kalifiye personeli, bağlı Kooperatif ve işleme tesisleri  ile yüz  binlerce yurtiçi  ve yurtdışı  tüketiciye hizmet   veren, ülkemizdeki  en  güçlü  500 sanayi kuruluşu arasında yer alan,  en büyük zeytin üretici kuruluşudur.

 

Marmarabirlik, 550 dönüm toplam alan  içinde  155 dönüm kapalı alanı ve  70.400 ton depolama ve olgulaştırma kapasitesi ile bu arazi  üzerinde kurulu  modern tesislerinde, hijyenik ortamda yaklaşık 150 ton/gün kapasiteli zeytin ambalajlanması ve 220 ton/gün zeytinyağı üretim ve dolumu yaparak Türk ekonomisine katma değer sağlayan çok önemli bir sanayi kuruluşudur.         

   

Marmarabirlik, bölgesinde yetiştirilen sofralık siyah zeytinin yaklaşık %40-45'ini satın alıp, işlemekte ve üretmiş olduğu ürünlerini, yurtiçinde 78 ildeki toplam 58 bayisiyle ülkemizin tamamına, Almanya, Danimarka, İsviçre, KKTC, Bulgaristan'daki sözleşmeli alıcı firmalar ile Avrupa'nın tamamına, bunun yanında Amerika başta olmak üzere Kanada ve Avustralya piyasasına sunmaktadır.

 

Marmarabirlik,  ülkemizde sofralık salamura siyah zeytinde;

  • Lider,
  • Bilgilendirici,
  • Sosyal sorumluluk sahibi,
  • Yeniliklerde öncü rol oynama görevlerini yerine getiren, çok yönlü ve ülke ekonomisi için  vazgeçilemez bir kuruluştur.