×

Tarihçe

"Zeytin" denince ilk akla gelen MARMARABİRLİK, adını aldığı Marmara Denizi’nin Güney sahilleri boyunca doğuda İznik Gölü çevresinden, batıda Trakya’da Mürefte’ye kadar uzanan bir yay içerisinde konuşlanmıştır. Marmarabirlik, dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin yetiştirilmesi ve daha iyi koşullarda pazarlanması amacıyla, bölge zeytin üreticilerinin karşılıklı yardım ve dayanışma içerisinde 1954 yılında kurmuş oldukları bir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’dir.

Marmarabirlik, ülkedeki diğer tarım satış kooperatif ve birlikleri gibi 02/11/1935 tarih ve 2834 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri” hakkında kanun hükümlerine ve buna istinaden hazırlanan ana sözleşmeye göre kurulmuştur. Zaman içerisinde daha etkin, verimli, sürdürülebilir ve özerk bir yapıya sahip olunması ve yeniden yapılandırılması amacı ile yasal değişikliklere gidilmiş ve en son 06/12/2000 tarih ve 24270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4572 Sayılı “Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri” hakkındaki kanun hükümlerine istinaden hazırlanan ana sözleşme, 02/06/2001 tarihinde gerçekleşen intibak genel kurul onayı ile uygulanmaya konulmuştur. Bu ana sözleşme ile Marmarabirlik’in adının açılımına özerk ve özel yapısı gereği sınırlı sorumlu eklenerek adı “S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Marmarabirlik, başlangıçta Gemlik, Mudanya, ve Erdek kooperatiflerinin bir araya gelmesiyle kurulan ve süreç içerisinde büyüyüp gelişerek, bir dünya markası statüsüne kavuşan dünyanın en büyük zeytin kuruluşudur. Bugün, Bursa ili dahilinde; Gemlik (1942), Mudanya (1951), Orhangazi (1955) ve İznik (1970) kooperatiflerini, Balıkesir ili dahilinde; Erdek (1952), Edincik (1976) ve Marmara Adası (1988) kooperatiflerini, Tekirdağ ilinde Mürefte (1986) kooperatifini içine alan 8 kooperatifi, Bursa ili Başköy Entegre tesislerindeki zeytin-zeytinyağı-zeytin ezmesi işleme ve ambalajlama entegre tesisleri ve Başköy Entegre tesislerindeki perakende satış mağazası ile alım-üretim ve pazarlama faaliyetini sürdürmektedir. Marmarabirlik idare merkezi Bursa olup, uğraş konusu Güney Marmara Bölgesi'nde ortaklarının ürettikleri zeytinleri sofralık zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezmesi olarak işleyerek, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda pazarlamaktadır.

Marmarabirlik, 30.000 kayıtlı zeytin üreticisi, gücünü üreticiden alan yönetim kadrosu ve 600 kişiden oluşan kalifiye personeli, bağlı kooperatif ve işleme tesisleri ile yüz binlerce yurtiçi ve yurtdışı tüketiciye hizmet veren, ülkemizdeki en güçlü 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan, en büyük zeytin üretici kuruluşudur. Marmarabirlik, 550 dönüm toplam alan içinde 155 dönüm kapalı alanı ve 70.400 ton depolama ve olgulaştırma kapasitesi ile bu arazi üzerinde kurulu son derece modern ve hijyenik tesislere sahiptir. Bu tesislerde 52.500 ton/yıl zeytin ambalajlanma kapasitesi, 220 ton/gün zeytinyağı sıkma kapasitesi ve 10.000  ton/yıl zeytinyağı dolum kapasitesi ile üretip yaparak Türk ekonomisine katma değer sağlayan çok önemli bir sanayi kuruluşudur.

Marmarabirlik, bölgesinde yetiştirilen sofralık siyah zeytinin yaklaşık %40-45’ini satın alıp, işlemekte ve üretmiş olduğu ürünlerini, yurtiçinde 78 ildeki toplam 58 bayisiyle ülkemizin tamamına, Almanya, Danimarka, İsviçre, KKTC, Bulgaristan’daki sözleşmeli alıcı firmalar ile Avrupa’nın tamamına, bunun yanında Amerika başta olmak üzere Kanada ve Avustralya piyasasına sunmaktadır.