S.S.MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN 2018-2019 GENEL KURUL İLANI « GERİ DÖN

GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM

GENEL KURUL İLANI

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN

B U R S A

 

            Birliğimizin 01.11.2018 - 31.10.2019 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 21.04.2020 Salı günü saat 11.00’de, Başköy Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:682 Nilüfer - BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 30.04.2020 Perşembe günü saat 11.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

 

            Sayın kooperatif temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur.

 

                                                                                                                   YÖNETİM KURULU          

 

 

                                                                                                                                 

G Ü N D E M:

 

1- Yoklama ve Açılış,

2- Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,

3- 2018/2019 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2018/2019 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5- 2018/2019 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

6- 2019/2020 faaliyet dönemi bütçesi ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

7- 2019/2020 faaliyet dönemi için görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

8- Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9- Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

10- Kooperatif Anasözleşmesinin 13/2. Maddesi kapsamında ortaklık işlemleri hakkında görüşme yapılması,

11- 2019/2020 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,

12- Anasözleşmenin 50/5 maddesi gereği yönetim kuruluna seçilen Mustafa İLGEN’ in Genel Kurulun onayına sunulması,

13- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

14- Dilek, Öneriler ve Kapanış