S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN GENEL KURUL İLANI« GERİ DÖN

GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM

GENEL KURUL İLANI

S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN

B U R S A

 

            Birliğimizin 01.11.2017 - 31.10.2018 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 20.04.2019 Cumartesigünü saat 11.00’de, Başköy Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:682 Nilüfer - BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 27.04.2019 Cumartesi günü saat 12.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

 

            Sayın kooperatif temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur.

 YÖNETİM KURULU

       

G Ü N D E M:

1.Yoklama ve Açılış,

2.Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,

3.2017/2018 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2017/2018 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,

4.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

5.2017/2018 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet kar/zararının görüşülerek karara bağlanması,

6.Birliğimizin 2018/2019-2022/2023 faaliyet dönemlerini kapsayacak çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi hakkında görüşme yapılması,

7.2018/2019 faaliyet dönemi bütçesi ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,

8.2018/2019 faaliyet dönemi için görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

9.Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10.Personel Yönetmeliği değişikliği hakkında görüşme yapılması,

11.4572 Sayılı kanunun geçici 5. maddesi çerçevesinde yapılan uygulamalar kapsamında,  yatırım yetkisi verilen kooperatiflerimize Birlikçe sağlanacak finansman üst sınırları hakkında görüşme yapılması,

12.Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

13.Çıkan ve Çıkarılan ortakların Kooperatif Anasözleşmesinin 19. Maddesi kapsamında ortaklığa tekrar girmesi hakkında görüşme yapılması,

14.2018/2019 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,

15.01.01.2013-22.01.2018 tarihleri arasında işten ayrılan personel hakkındagörüşme yapılması,

16.Genel Müdürlük ve Entegre Tesislerinin de içerisinde bulunduğu Bursa İli Nilüfer İlçesi Başköy Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Birliğimize ait taşınmazların, kurulması planlanan Başköy Islah OSB’de yer alması ve OSB uygulamaları hakkında görüşme yapılması,

17.Kooperatif Anasözleşmesinin 58. Maddesinin 1. bendinin c fıkrasında belirtilen alım yöntemlerinden “Sözleşmeli Alım” hakkında görüşme yapılması,

18.Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

19.Dilek, Öneriler ve Kapanış