×

Ortaklık güncelleme

Sayın Ortağımız;

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamında, 2014 yılında yapılan Anasözleşme değişikliği sonucunda, Kooperatif Anasözleşmesinin 14. Maddesinin 5.Fıkrasında “Kooperatifçe, ortaklık şartlarının mevcudiyeti, sonu sıfır (0) ile biten yıllarda denetlenir” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda;

Ortaklık Bilgilerinizin Güncellenebilmesi için aşağıdaki evrakların hazırlanarak kooperatifimize gönderilmesi gerekmektedir.

Belgeleri kurumlardan temin edebileceğiniz gibi  E-Devlet Şifrenizi kullanarak aşağıdaki adımları takip ederek alabilirsiniz.

1) Mükellefiyet Durumu (Vergi Dairesi)

2) Mükellefiyet Durumu (Ticaret Sicili)

3) Nüfus Kayıt Örneği

4) Tapu Kayıt Belgesi (Zeytinliklerin)

5) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7) İki adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

8) Ek'te yer alan 5 adet dilekçe