×

OBS Dilekçe Örneği

.............................................SAYILI ............................................. ZEYTİN TARIM SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE;

...../...../20.....

 

Kooperatifinizin ............................... numarası ile ................................... ortaklık merkezine kayıtlı ortağıyım. Birliğinizin paylaşıma açmış olduğu www.marmarabirlik.com.tr adresindeki Ortak Bilgi Sisteminden (OBS) faydalanmak istiyorum. Kullanıcı adı ve  şifremin tarafıma aşağıda yazılı adresime veya ....................................@.............................. e-posta adresime gönderilmesini saygılarımla arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

Adres : .......................................................................................................................................................................