×
MUDANYA KOOPERATİFİ

S.S. Mudanya Zeytin T.S. Kooperatifi, adını aldığı Mudanya ilçesi, Marmara bölgesinde 28-29 boylam, 40-41 enlemleri arasında bulunmaktadır. Doğusunda Gemlik, Batısında Karacabey, ilçeleri güneyinde Bursa, Kuzeyinde Gemlik Körfezi yer almaktadır. Gemlik’ten başlayıp Esence Körfezine kadar uzanan Mudanya dağları, Bursa Ovası ile Marmara denizi arasında bir set teşkil etmektedir. En yüksek tepe 600 m. yüksekliği olan üsküp tepesi, belli başlı akarsuyu Nilüfer Çayı'dır. Arazi engebeli bir araziye sahip olup, sahil uzunluğu 55 km., yüzölçümü 346 km²’dir. İlçede Akdeniz iklimi özelliği görülür. Yazları çok sıcak olmamakla beraber kurak geçer. Kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklığı 16.7, en yüksek sıcaklık 34.3, en düşük sıcaklık –6 derecedir. En soğuk ay Şubat ayı yıllık yağış miktarı 614 mm’dir.

2000 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 53965'dir. Güzelyalı ve Zeytinbağı (Melekler Adası) beldeleriyle 36 köyde yerleşiktir.

1951 yılında 47 zeytin üreticisinin birleşerekk kurdukları 150 sayılı Mudanya Koza Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 1952 yılında isim değişikliğine giderek 150 sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi adını almıştır. Yönetim kurulunun 28/03/1954 tarih ve 48 sayılı Gemlik ve Erdek kooperatifleriyle birlikte zeytin kooperatifleri birliği kurulmasına karar verilmiş olup, sonucunda MARMARABİRLİK kurulmuştur.

2001 yılında yapılan anasözleşme değişikliği ile faaliyet alanı sınırlanan kooperatifin ünvanına sınırlı sorumlu ibaresi eklenmiş ve adı S.S.150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi olarak değişmiştir. 88 ortaklık merkezine sahip kooperatifimizin, ortaklık merkezleri yerleri şöyle oluşmuştur. Mudanya ilçe sınırları ile Osmangazi, Nilüfer, M.Kemalpaşa ve Karacabey ilçe ve köyleridir. Bu köylere ait kayıtlı ortak sayısı toplam 7.129 kişidir.

Kooperatifimiz büro ve depo işyerlerinde 30 personel ile faaliyetini sürdürmekte ve Mudanya merkezde 13.000 tonluk depo kapasitesine sahip, 6 tane deposu ve depolardaki 1135 adet havuz ile ürün olgunlaştırma ve stoklamasını yapmaktadır.

Kooperatifimizin amacı, üreticilerin karşılıklı yardım dayanışma ve kefalet suretiyle mesleki faaliyetlerle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ürünlerini daha iyi şartlarda değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumaktır. Mudanya ilçe sınırlarında 2.350.000 zeytin ağacından yıllık 40.000 ton üretim gerçekleşmektedir.

S.S.150  Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, aile fertleriyle beraber 30.000 kişiye hitap eden hizmet veren bir üretici kuruluştur. En önemli görevi üretici ortaklarının zeytinini değerlendirirken, tüketicilerinde damaklarında tat bırakabilecek kaliteli ve sağlıklı ürünleri hazırlamaktır.

İlçenin, özellikle zeytin tarımına elverişli iklim ve arazi koşullarına sahip yamaçlarında üretilen sofralık zeytin, dünya çapında üne sahiptir.