×
MARMARA ADASI KOOPERATİFİ

Marmara Adası’nda zeytinciliğin başlangıcı Rumların Ada’da yaşadığı dönemlere dayanır. O dönemde adanın yerli halkı ve 1924 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın maddelerinden olan mübadele maddesi gereği adaya yerleştirilen Girit Türklerinin önemli geçim kaynakları arasına girmiştir zeytin. O dönemlerde zeytini herkes kendi değerlendirmekte idi.  Zeytinle geçinen halkın kendilerine ait sarnıçları ve yağ küpleri bulunmaktaydı. Bunların bir çoğu Rumlardan kalmış, bir kısmı da yeni yapılmıştı. O zamanlar zeytin ticareti yapmak zordu.

Daha sonraki yıllarda,  ada halkı zeytinini yine sarnıca basıyor ve adaya gelen birkaç zeytin alıcısına bunları satıyordu. Ama zeytine verdikleri emeğin karşılığını bir türlü alamıyorlardı. Birkaç ileri gelen zeytinci, 1960’larda Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ne üye olmuşlar ve diğer Marmaralı zeytincileri de buna teşvik etmişlerdir. Artık hepsi birer zeytin kooperatifi ortağı olmuş ve emeklerinin karşılığını almaya başlamışlardır.

 

O gün zeytinlerini topluyorlar, ertesi gün posta motoruyla zeytinlerini Erdek Kooperatifi'ne götürüyorlardı. Zaman zaman hava koşulları nedeniyle zeytinlerini birkaç gün Erdek’e götüremiyorlar, gerekirse bunları sarnıca basıyorlardı. Ama zeytinleri sarnıca basmayı hiçbiri tercih etmiyordu. Daha sonra, 1988 yılında Erdek Kooperatifi görevlilerince adada ilk zeytin alımı yapıldı ve ardından 30.12.1988 yılında 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin Tarım Satış Kooperatifi kuruldu.

Kurucuları ;

1-      HALİL RÜŞTÜ KIRIK

2-      EMİN TOKSÖZ

3-      ALİ AKSU

4-      ZEKİ ÖZKAN

5-      ALİ ÖZKAYA

6-      OSMAN BOZKURT

7-      RAHMİ GÜNDOĞAN

8-      KADİR ALGAN

9-      RECEP ÇELİKLİ

10-   MUSTA MERSİN ‘dir.

          O zaman kendisine ait bir binası olmayan kooperatif için kiralık bir bina tutuldu. Ama alınan zeytinler Erdek Kooperatifi depolarına tuzlanmaktaydı. İlk yıl 182 ton zeytin alınmış ve 424 ortak Erdek Kooperatifi'nden, kooperatifimize devredilmişti. 1990 yılında şu an mevcut olan idari bina ve depomuzun arsası, belediye meclisinin kararı ile çok cüzi bir meblağya alınmış ve birliğimiz tarafından inşaatına başlanmıştır. Belediye başkanımızın kooperatifimizin kurulmasında çok büyük emeği geçmiştir. Başkanımız Halil Rüştü KIRIK, 1941 yılında Marmara Adası’nda doğmuştur. 1984 yılında Marmara Belediyesi Başkanı seçilmiştir. 1988 yılında Marmara Adası Kooperatifi'nin kuruluşunda ilk kooperatif başkanı olmuş, 17.12.1991 yılında birliğimiz yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Ardı ardına üç dönem belediye başkanlığı yapan KIRIK, 2005 yılında yakalandığı amansız hastalıklan kurtulamayıp hayata veda etmiştir.

Kooperatifimiz 1993 yılının Temmuz ayında yeni binasına taşınmış ve 1993/1994 ürünü kendi depomuzda tuzlanmıştır. 510 tonluk Marmara deposu o yıl için yeterli olmuştur. Bölgemizde kooperatifin olması zeytincileri heveslendirmiş ve her geçen gün zeytin üretimi artmıştır. Rekoltemiz 2000 ve 2002 yıllarında 1000 tonun üstüne çıkmıştır. Zeytin üretiminin artması nedeniyle Marmara Adası kooperatifi depo sıkıntısı çekmeye başlamış ve zeytinin büyük kısmı yine Erdek depolarında tuzlanmıştır. Bu nedenle; 2000 yılında kooperatifimize bitişik nizamda bulunan arsa satın alınmış ve yapımına başlanmış olan HALİL RÜŞTÜ KIRIK depomuz 2005/2006 Zeytin Alım Kampanyasında bitirilmiş ve hizmete girmiştir.

Öte yandan kooperatifimizin kayıtlı ortak sayısı 756'dır.