×
MARMARA ADASI KOOPERATİFİ

 

S.S. 996 SAYILI MARMARA ADASI ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN

2017-2018 İŞYILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

        

 

                 Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15/02/2019 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14:00’de Okullar Mahallesi Aba Yolu Marmara Adalar Belediyesi Düğün Salonu adresinde yapılacaktır. lk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 23/02/2019 tarihine rastlayan Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     YÖNETİM KURULU

                                    GÜNDEM

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Genel Kurul Divan Kurulunun seçimi, (1 Başkan, 2 Kâtip )
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  4. 2017/2018 İş yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenmesi, Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenen İnceleme Raporunun okunması, müzakeresi oylamaya sunulması,
  5. 2017/2018 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
  6. Birliğimiz tarafından ortak üreticilere verilecek olan ayni ve nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
  7. Görev süresi sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 4 asil 4 yedek ve Birlik Temsilciliklerine 4 asil ve 4 yedek temsilci seçilmesi,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
  9. Dilek ve temenniler,
  10. Kapanış

 

NOT:a) Bir ortağın Genel Kurula katılabilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını tamamen ödemiş, Genel Kurulda bilançosu görüşülecek iş yılına ait rekolte beyannamesini vererek, ürün teslim taahhüdünde bulunmuş ve teslimini taahhüt ettiği ürünün en az %50’sini teslim etmiş olması şarttır.

b)Kooperatifimiz 2017/2018 iş yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları, Kooperatifin Çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2018/2019 iş yılı çalışma programı ve bütçesi Kooperatif Anasözleşmesinin 34. maddesi ve 64. maddesi gereğince Kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

c) Bakanlığın 11.01.2018 tarih ve 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca düzenlenecek raporun toplantı tarihine kadar hazır olmaması durumunda aynı genelgenin 4. Maddesi gereği 2013/7 sayılı genelge hükümlerine uyularak işlem yapılacaktır.