AR-GE« GERİ DÖN

Marmarabirlik Entegre Tesislerinde bulunan Laboratuarlarımız; gıda güvenliğinin sağlanması, tüketiciye güvenilir ve kaliteli gıda maddelerinin sunulması esasına dayanarak görev yapmaktadır.

 

Yüksek kalitede ürün üretimi için ilgili standartlara ve kodekse uygunluk kontrolleri yapılmaktadır. Bu esasda takip edilen standartlar; TS 774 Sofralık Zeytin Standardı, TS 341 Yemeklik Zeytinyağ Standardı, TS 7630 Zeytin Ezmesi Standardı, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ve Levazım Malzemelerinin ilgili olduğu standartlar ve tebliğler’dir.  

 

Tesislerimize gelen her türlü hammadde, yardımcı madde ve levazım malzemelerinin kontrolu yapmaktan, kullanımının uygun olup olmadığının tespitinden, gerekli araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmekten ve ambalajlanmış ürünün son kontrolunu yapmaktan sorumlu olan bir ana laboratuarımız ve doğrudan üretimi takip etmek ve oluşabilecek herhangi bir uygunsuzluğu veya sapmayı tespit etmekle sorumlu bir hat kontrol laboratuarımız mevcuttur.   

ENTEGRE TESİS LABORATUVARINDA BULUNAN CİHAZLAR

 

 1. UV-Visible spektrofotometre (2 adet)
 2. Rotary evaparator
 3. Ceketli ısıtıcı
 4. pH-metre (2 adet)
 5. Çalkalayıcı
 6. Santrifüj
 7. Manyetik karıştırıcı
 8. Kül fırını
 9. Etüv (3 adet)
 10. Havalı sterilizatör
 11. Otoklav
 12. Mikroskop
 13. Bioküler
 14. Koloni sayıcı
 15. Dijital büret
 16. Oksimetre
 17. Analitik terazi (5 adet)
 18. Vortex
 19. Çeker ocak
 20. Laminar flow
 21. Su banyosu
 22. Destile su cihazı
 23. Dijital kumpas (2 adet)
 24. Mikrometre (2 adet)
 25. Data logger
 26. Şerit metre
 27. Dijital pipet
 28. Maksima, Dijital termometre

 

ENTEGRE TESİS LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER

 

ZEYTİNDE YAPILAN ANALİZLER

 1. Fiziksel kontroller
 2. Duyusal kontroller
 3. Kimyasal kontroller (koruyucu madde kontrolleri - potasyum sorbat tayini)
 4. pH kontrolü
 5. %Asit tayini
 6. %Tuz tayini
 7. Gramaj kontrolleri
 8. Kalibraj kontrolleri

 

SALAMURADA YAPILAN ANALİZLER

 1. pH kontrolü
 2. %Asit tayini
 3. %Tuz tayini
 4. Koruyucu madde kontrolleri ( potasyum sorbat tayini)

 

ZEYTİN EZMESİNDE YAPILAN KONTROLLER

 1. Duyusal kontroller
 2. pH kontrolü
 3. %Asit tayini
 4. %Tuz tayini
 5. Gramaj kontrolleri
 6. Yağ miktarı tayini
 7. Mikrobiyolojik kontroller

 

ZEYTİN YAĞINDA YAPILAN ANALİZLER

 1. Duyusal kontroller
 2. Gramaj kontrolleri
 3. %Serbest yağ asitliği tayini
 4. Peroksit tayini
 5. İyot sayısı tayini
 6. Eterde çözünmeyen madde tayini
 7. Kırılma indisi tayini
 8. Sabunlaşma sayısı tayini
 9. Nem tayini
 10. Mineral yağ aranması tayini
 11. Sabunlaşmayan madde sayısı tayini(mineral yağ varlığında yapılır)

 

 

YARDIMCI MALZEME KONTROLLERİNDE YAPILAN ANALİZLER

 

KARTON KUTU ANALİZLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Kağıt gramaj kontrolleri

 

FOLYO ANALİZLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Kalınlık kontrolleri

 

TUZ ANALİZLERİ

 1. Nem tayini
 2. Sodyum klorür tayini
 3. Suda çözünmeyen madde tayini
 4. Asitte çözünmeyen madde tayini

 

TENEKE KUTU ANALİZLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Kalınlık kontrolleri
 3. Overlap
 4. Lak miktarı tayini
 5. Gözeneklilik testi
 6. Sızdırmazlık testi

 

SHILING NAYLONU KONTROLLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Kalınlık kontrolleri

 

NAYLON TORBA KONTROLLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Kalınlık kontrolleri

 

KOLİ BANDI KONTROLLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Kalınlık kontrolleri
 3. Yapışkanlık kontrolleri

 

BARKOT VE ETİKET KONTROLLERİ

 1. Ebat kontrolleri
 2. Gramaj kontrolleri
 3. Yazı kontrolleri

 

MiKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Zeytin, salamura ve zeytin ezmesinde;

 1. Toplam bakteri Sayımı
 2. Maya ve Küf Sayımı
 3. Koliform Bakteri Sayımı
 4. E.coli sayımı