Duyurular


MARMARABİRLİK    Ürün Alacaklarının Tamamı Ödendi... Son Ödeme Tutarı 19 Milyon TL...


        Birliğimiz, 2009-2010 ürün alım döneminde kooperatif üretici ortaklarından aldığı zeytin bedellerini  daha önce ön görülen ödeme planınından önce mali yapının uygun bir duruma gelmesi nedeniyle 24 Mart 2010 Çarşamba gününden  itibaren ödenmek üzere üretici ortak hesaplarına aktarıldı. Bu durumda, 2009-2010 iş yılında alınmış olan ürün bedellerinin tamamı ödenmiş oldu.               
        
        Birliğimiz, bu alım döneminde  bağlı 8 kooperatifin 24.291 üretici ortağından 31.159 ton ürün karşılığında 78.991 Milyon TL. tutarında ürün alımı yaptı. Bu son ödemede 2010-2011 ürün alım dönemine mahsuben verilmiş ayni ve nakdi krediye ilişkin ortak borçları dışındaki tüm ortak borçlarının tamamı tahsil edilecektir.  Teslimat fazlası olan üretici ortaklarımızın ise teslimat fazlaları ürün bedelleri için ödeme yapılmayacak.
     
         
     Birilğimizin, son ödeme diliminde ortak hesaplarına NAKTEN 19 Milyon TL. bir tutar aktarımı yapmış olacaktır. Bu ödeme ile birlikte toplam brüt ödeme tutarı 78,9  Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.  Bu ödemenin 70,2 Milyon TL. sı nakten olarak üretici ortak hesaplarına aktarılırken, kalan 8,7 Milyon TL. tutar ise ortak hesaplarından mahsuben sermaye, ayni ve nakdi kredi ve yasal kesinti borçlarına aktarılmak suretiyle kapatılmış olacaktır. 

              Üretici ortaklarımız ürün alacaklarını, kayıtlı oldukları kooperatiflerin bulundukları merkezlerdeki Banka Şubelerinden tahsil edebileceklerdir. Üretici ortaklarımız, alacak tutarlarını  
www.marmarabirlik.com.tr internet aderesinden "OBS" üyesi olmak koşulu ile öğrenebilecekleri gibi, bağlı olduğu kooperatif Müdürlüklerinden de öğrenebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BİRLİĞİMİZDEN SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA... .

            Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın zeytindeki tuz oranının yüzde 8’e düşürülmesi başta olmak üzere, zeytin çeşitlerinin karıştırılmamasını ve ambalajların üzerine işleme tekniği ile ürün adı ve büyüklüklerini gösteren sembollerin konulmasını içeren “Sofralık Zeytin Tebliği’nin” hem üretici hem de tüketici nezdinde kavram karmaşasına yol açmaması amacıyla Birliğimiz tarafından aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

            Türkiye’nin ve dünyanın en büyük zeytin üreticisi birliğimiz, “Bu güne kadar ürünlerinde hep insan sağlığını esas aldı. Dolayısıyla tüketicilerimizin herhangi bir kaygı yaşamalarına gerek yoktur.”

YENİ DÜZENLEME İLE HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

            23 Ağustos 2014 Cumartesi günü 29097 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve Kamuoyuna zeytindeki tuz oranının düşürülmesi olarak yansıyan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği” aslında sektörde bir çok ciddi düzenlemeyi içermektedir.

            Tebliğ ile üretim, depolama, dağıtım ve satış aşamalarında uyulması gereken kurallar disiplin altına alındı. Ayrıca işleme tekniği ürün ambalajı üzerinde ürün adı ile birlikte aynı büyüklükte olmasının yanısıra, varyete (çeşit) adının yazılmasının da zorunlu hale getirildi. Böylelikle sofralık vasfı ve ekonomik değeri yüksek olan Gemlik çeşidi zeytinlerin, ekonomik değeri ve vasfı düşük olan zeytinlerle karıştırılarak ambalajlanması ve tüketicinin kandırılması engellenmiş, haksız rekabet önlenmiş ve merdiven altı üretimin de önüne geçilmiştir.

            Yeni sofralık zeytin tebliği ile sektörün kanayan yarası olan kalite ve hijyen sorunlarının önüne geçileceğine tüketicilerin daha sağlıklı ürünler tüketmesinin sağlanacağına inancımız sonsuzdur. Zaten uluslararası kalite sistemlerine sahip modern tesislerde hijyenik koşullara uygun olarak üretilerek yurtiçi, yurtdışı piyasalara sunulan Marmarabirlik ürünlerini tüketen zeytin tüketicileri hiçbir zaman böyle bir risk yaşamamış ve yaşamayacaktır.

L,M,S KISALTMALARI  İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ  UZATILMALI

            Söz konusu tebliğin tekstil sektöründe  kullanılan L, M, S gibi  kısaltmaların  sofralık zeytin danesinin iriliği için de kullanılmasını ve 1 Ocak 2015’den itibaren  ambalajların üzerinde yer alması zorunluluğunun getirilmesinin olumlu olmakla beraber süreçte bir takım sıkıntıları da  taşımaktadır. Yeni düzenlemede zeytin danesindeki iriliği tanımlamak üzere Large (L)  ,Medium (M), Small (S) gibi kısaltmaların kullanılması tüketici nezdinde algı karmaşasının yaşanacağı, bu sebeple 01 Ocak 2015 tarihine kadar belirlenen geçiş sürecinin mutlaka gözden geçirilerek uzatılması gerekmektedir.

İNSAN SAĞLIĞINI ESAS ALIYORUZ

            Bakanlığın Sofralık Zeytin Tebliği ile tuz oranını yüzde 8’e düşürmesinin de sektör için olumlu bir olarak görmekteyiz.  Öte yandan Marmarabirlik,  iki yıldır üretimlerinde  danedeki  tuz oranı seviyesini yüzde 7 ile sınırlandırmıştır. Tamamen el değemeden modern ve hijyenik şartlarda üretim yaparak insan sağlığını esas alan  Marmarabirlik ürünlerini tüketen tüketicilerimiz, herhangi bir kaygı yaşamasınlar sağlıklı bir şekilde zeytin tüketmek isteyenler Marmarabirlik ürünlerini tercih etsinler .

 

Birliğimizin %7 ile Sınırlı Tuz Oranı Bakanlık Zeytin Tebliğine Örnek Oldu... .

Kamuoyunda  2 gündür büyük ilgi gören ve takdirle karşılanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sofralık zeytindeki tuz oranını en fazla yüzde 8 ile sınırlandırmasını içeren “Sofralık Zeytin Tebliği” sektörün köklü ve öncü kuruluşu Marmarabirlik’in uygulamalarını esas  alan düzenlemeleri sektörde bakanlık kanalıyla disipline  etmiş oldu. 23 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren  Sofralık Zeytin Tebliği düzenlemesine göre  zeytindeki tuz oranı en fazla yüzde 8 ile sınırlandırılırken,  ürün paketinde işleme şeklinin de yazılacak olması ve   ürün çeşitlerinin karıştırılamacağına yönelik ibareler de yer alıyor.

Birliğimiz Organik Zeytin Üretimine Yeşil Işık Yaktı... .

Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa coğrafi bakımdan organik tarıma uygun olan Marmara Adası’nda alt yapı desteğinin sağlanması halinde organik zeytin ve zeytinyağı üretimi yapabileceklerini söyledi. Başkanımız Asa ”Sektörde büyük eksikliği hissedilen organik zeytin pazarına girmemiz halinde, bu pazardaki açığı kapatıp, üretici ortaklarımıza katma değer sağlayacağımız gibi hem Birliğimizin marka gücünü arttırarak, hem de sektördeki haksız rekabetin önüne geçerek tüketici memnuniyetini sağlarız” diye konuştu.

Avrupa Bayileri Toplantımız Almanya’da Yapıldı. .

Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa  1 Ocak 2013 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında birliğin ihracatta yüzde 55 büyüme ile  toplam  5 bin 400 ton ihracat gerçekleştirdiğini ve  ülkeye 25 milyon dolar  döviz girdisinin sağlandığını söyledi. Başkanımız Asa “Hedefimiz önümüzdeki yıllar içinde bu rakamı 30 milyon dolara çıkarmak” dedi.

İş Ortaklarımız Bayilerle Geniş Kapsamlı Toplantı Yapıldı... .

Birliğimiz  satışlarını artırmak, sorunları tespit etmek, çözüm önerileri üretmek amacıyla 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında bayiler toplantısı gerçekleştirildi. Ülke genelinden 60 bayi ve 120 katılımcıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa, Marmarabirlik’in 60 ncı yılını kutladığını, bugüne gelinceye kadar emeği geçen kuruculara, ortak üreticilere, eski yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ederek “Aldığımız emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere devretmeyi hedefliyoruz” dedi.