Duyurular


MARMARABİRLİK    Ürün Alacaklarının Tamamı Ödendi... Son Ödeme Tutarı 19 Milyon TL...


        Birliğimiz, 2009-2010 ürün alım döneminde kooperatif üretici ortaklarından aldığı zeytin bedellerini  daha önce ön görülen ödeme planınından önce mali yapının uygun bir duruma gelmesi nedeniyle 24 Mart 2010 Çarşamba gününden  itibaren ödenmek üzere üretici ortak hesaplarına aktarıldı. Bu durumda, 2009-2010 iş yılında alınmış olan ürün bedellerinin tamamı ödenmiş oldu.               
        
        Birliğimiz, bu alım döneminde  bağlı 8 kooperatifin 24.291 üretici ortağından 31.159 ton ürün karşılığında 78.991 Milyon TL. tutarında ürün alımı yaptı. Bu son ödemede 2010-2011 ürün alım dönemine mahsuben verilmiş ayni ve nakdi krediye ilişkin ortak borçları dışındaki tüm ortak borçlarının tamamı tahsil edilecektir.  Teslimat fazlası olan üretici ortaklarımızın ise teslimat fazlaları ürün bedelleri için ödeme yapılmayacak.
     
         
     Birilğimizin, son ödeme diliminde ortak hesaplarına NAKTEN 19 Milyon TL. bir tutar aktarımı yapmış olacaktır. Bu ödeme ile birlikte toplam brüt ödeme tutarı 78,9  Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.  Bu ödemenin 70,2 Milyon TL. sı nakten olarak üretici ortak hesaplarına aktarılırken, kalan 8,7 Milyon TL. tutar ise ortak hesaplarından mahsuben sermaye, ayni ve nakdi kredi ve yasal kesinti borçlarına aktarılmak suretiyle kapatılmış olacaktır. 

              Üretici ortaklarımız ürün alacaklarını, kayıtlı oldukları kooperatiflerin bulundukları merkezlerdeki Banka Şubelerinden tahsil edebileceklerdir. Üretici ortaklarımız, alacak tutarlarını  
www.marmarabirlik.com.tr internet aderesinden "OBS" üyesi olmak koşulu ile öğrenebilecekleri gibi, bağlı olduğu kooperatif Müdürlüklerinden de öğrenebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Birliğimize Yeni Yönetim... .

Ana sözleşme değişikliğinden ötürü intibak genel kurulunu toplayan Birliğimiz, 257 delegeden 238’inin imzasıyla olağanüstü seçim de yaptı. Başkanımız Hidamet Asa’nın yeniden başkan seçildiği genel kurulda daha önce 4 olan yönetim kurulu üye sayısı da 6 oldu.

Birliğimizin intibak genel kurulu, Başköy’deki Genel Müdürlük binasında yapıldı. Anasözleşme değişikliği nedeniyle zorunlu olan genel kurulda, 8 kooperatifin 257 delegesinden 238’inin imzasıyla yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirilmiş oldu. Başkanımız Hidamet Asa başkanlığında yeniden oluşan 6 kişilik yönetimde şu isimler yer aldı: Şevket Karagöz (Mudanya), Mustafa İlgen (Erdek), Kemal Dinç (Mürefte), yüksek öğretim kotasından Osman Bostancı (Gemlik Kooperatifi Üyesi) ve Enis Edin(Edincik Kooperatifi üyesi)… Yapılan seçimler sonucunda çağrı usulü yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Başkanlığa  Hidamet ASA, Başkanvekilliğine Şevket KARAGÖZ getirildi.

Birliğimiz Büyümeye Devam Ediyor... .

2012-2013 iş yılını yüksek satış miktarları ile kapatan Birliğimiz büyümeye devam ediyor. Marmarabirlik, yurtiçi ve yurtdışında ambalajlı ürün satış miktar ve tutar bazında önceki yıllara oranla en iyi rakamlara ulaştı. Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik olarak 2013-2014 iş yılı bazında ilk 5 ayda 14 bin ton satış miktarına ve 110 milyon lira net satış tutarının gerçekleştiğini söyledi. Marmarabirlik’in, tarihinin en iyi satış miktar ve tutarını yakalandığı belirten Başkanımız Asa, geçtiğimiz iş yılının aynı dönemine göre %21 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Birlik ve Kooperatif Örnek Ana Sözleşmeleri Yayınlanmıştır. .

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Kooperatif ÖRNEK Ana Sözleşmeleri Yayınladı...

Ürün Bedellerinin Tamamı Ödendi. .

Birliğimiz, üretici ortaklarından aldığı toplamda 128,5 Milyon TL değerindeki ürün bedellerinin % 80’ ini daha önce ödemişti. Kalan son dilim % 20 oranındaki bakiye ise 28 Mart 2014 Cuma günü ödenmek suretiyle kapatıldı. Birliğimiz,  28 Mart 2014 cuma günü üreticilerimizin banka hesaplarına toplam 20,6 Milyon TL aktardı. Birliğimiz, 2013-14 sezonunda ortaklarından 40 bin ton ürün almıştı.