Duyurular


MARMARABİRLİK    Ürün Alacaklarının Tamamı Ödendi... Son Ödeme Tutarı 19 Milyon TL...


        Birliğimiz, 2009-2010 ürün alım döneminde kooperatif üretici ortaklarından aldığı zeytin bedellerini  daha önce ön görülen ödeme planınından önce mali yapının uygun bir duruma gelmesi nedeniyle 24 Mart 2010 Çarşamba gününden  itibaren ödenmek üzere üretici ortak hesaplarına aktarıldı. Bu durumda, 2009-2010 iş yılında alınmış olan ürün bedellerinin tamamı ödenmiş oldu.               
        
        Birliğimiz, bu alım döneminde  bağlı 8 kooperatifin 24.291 üretici ortağından 31.159 ton ürün karşılığında 78.991 Milyon TL. tutarında ürün alımı yaptı. Bu son ödemede 2010-2011 ürün alım dönemine mahsuben verilmiş ayni ve nakdi krediye ilişkin ortak borçları dışındaki tüm ortak borçlarının tamamı tahsil edilecektir.  Teslimat fazlası olan üretici ortaklarımızın ise teslimat fazlaları ürün bedelleri için ödeme yapılmayacak.
     
         
     Birilğimizin, son ödeme diliminde ortak hesaplarına NAKTEN 19 Milyon TL. bir tutar aktarımı yapmış olacaktır. Bu ödeme ile birlikte toplam brüt ödeme tutarı 78,9  Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.  Bu ödemenin 70,2 Milyon TL. sı nakten olarak üretici ortak hesaplarına aktarılırken, kalan 8,7 Milyon TL. tutar ise ortak hesaplarından mahsuben sermaye, ayni ve nakdi kredi ve yasal kesinti borçlarına aktarılmak suretiyle kapatılmış olacaktır. 

              Üretici ortaklarımız ürün alacaklarını, kayıtlı oldukları kooperatiflerin bulundukları merkezlerdeki Banka Şubelerinden tahsil edebileceklerdir. Üretici ortaklarımız, alacak tutarlarını  
www.marmarabirlik.com.tr internet aderesinden "OBS" üyesi olmak koşulu ile öğrenebilecekleri gibi, bağlı olduğu kooperatif Müdürlüklerinden de öğrenebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Birliğimiz Organik Zeytin Üretimine Yeşil Işık Yaktı... .

Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa coğrafi bakımdan organik tarıma uygun olan Marmara Adası’nda alt yapı desteğinin sağlanması halinde organik zeytin ve zeytinyağı üretimi yapabileceklerini söyledi. Başkanımız Asa ”Sektörde büyük eksikliği hissedilen organik zeytin pazarına girmemiz halinde, bu pazardaki açığı kapatıp, üretici ortaklarımıza katma değer sağlayacağımız gibi hem Birliğimizin marka gücünü arttırarak, hem de sektördeki haksız rekabetin önüne geçerek tüketici memnuniyetini sağlarız” diye konuştu.

MARMARABİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KILAVUZU .

MARMARABİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KLAVUZU

 

 

SINAV BAŞVURUSU

 

         Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adaylar, duyuruda açıklanan süre içinde Başvuru Formunu doldurarak Marmarabirlik  Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

 

         Başvuru Formunda bulunan alanların tam ve doğru bir şekilde doldurulması ve formun ekinde bulunan evraklarında eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir.

 

          Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduran ile formun ekinde bulunan evrakları eksik gönderen adaylar sınava alınmayacaklarıdır.

 

 

SINAV KONULARI  :

 

Sınav soruları aşağıda belirtilmiş bulunan konularda düzenlenir.

 

                   1- İKTİSAT

a)    Makro İktisat,

b)   Mikro İktisat,

c)    Para,banka,

d)    Türkiye Ekonomisi,

e)    Uluslararası iktisadi ilişkiler

                  

                     2- HUKUK

a)    Medeni Hukuk

b)   Borçlar Hukuku,

c)    Türk Ticaret Hukuku,

d)    Türk Ceza Kanunu,                

                    

3- MUHASEBE                                                       

a)     Genel Muhasebe,

b)    Şirketler Muhasebesi,

c)     Mali Tablolar Analizi,                      

                  

4- MALİYE

a)    Maliye Teorisi

b)   Maliye Politikaları

c)    Vergi Hukuku

 

            5- KOOPERATİFLER MEVZUATI

a)    1163 sayılı Kooperatifler kanunu

b)   4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri kanunu

 

            6- YABANCI DİL

a)     Almanca,

b)     Fransızca,

c)     İngilizce’den biri.

        

        

         Bir adayın başarılı sayılabilmesi için, 6 grubun her birinden 50 (Elli) tan aşağı not almamış olması ve altı gruba ait not toplamına nazaran ortalama notun da 60 (Altmış) ten az olmaması gerekir.

        

         Değerlendirme sonunda sınav komisyonu tarafından bir tutanak düzenlenerek yazılı sınavda başarılı olan adaylar belirlenir.                                          

        

         Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavda bir adayın başarılı sayılabilmesi için, en aşağı (60) not alması şarttır.

 

         Adayın giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavlar ortalamasının (60) tan aşağı olmaması gerekir.

        

         Notların denkliği halinde, sıra ile Yabancı Dil, Muhasebe, İktisat ve Hukuk gruplarına ait notlar sıralamada esas alınır.

İznik Kooperatifimizin Yeni İdari Binası ve Zeytin Deposu Hizmete Açıldı... .

Birliğimiz Yönetim Kurulu bundan böyle yönetim kurulu toplantılarını her ay bir kooperatif bölgesinde gerçekleştirme kararı aldı. Birliğimiz ilk toplantısını İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifimizin yeni hizmete giren idare binasının toplantı salonunda yaptı. Toplantıya 26 Haziran’daki kongrede güven tazeleyen Kooperatifimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Sürücü başkanlığındaki yeni yönetim de katıldı.

Avrupa Bayileri Toplantımız Almanya’da Yapıldı. .

Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa  1 Ocak 2013 ile 1 Ocak 2014 tarihleri arasında birliğin ihracatta yüzde 55 büyüme ile  toplam  5 bin 400 ton ihracat gerçekleştirdiğini ve  ülkeye 25 milyon dolar  döviz girdisinin sağlandığını söyledi. Başkanımız Asa “Hedefimiz önümüzdeki yıllar içinde bu rakamı 30 milyon dolara çıkarmak” dedi.

İş Ortaklarımız Bayilerle Geniş Kapsamlı Toplantı Yapıldı... .

Birliğimiz  satışlarını artırmak, sorunları tespit etmek, çözüm önerileri üretmek amacıyla 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında bayiler toplantısı gerçekleştirildi. Ülke genelinden 60 bayi ve 120 katılımcıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Hidamet Asa, Marmarabirlik’in 60 ncı yılını kutladığını, bugüne gelinceye kadar emeği geçen kuruculara, ortak üreticilere, eski yöneticiler ve çalışanlara teşekkür ederek “Aldığımız emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere devretmeyi hedefliyoruz” dedi.