BİRLİĞİMİZİN OLAĞAN GENEL KURUL İLANI« GERİ DÖN

GENEL KURUL İLAN YAZISI VE GÜNDEM
GENEL KURUL İLANI
S.S. MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNDEN
B U R S A
 
Birliğimizin 01.11.2016 - 31.10.2017 Faaliyet Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 14.04.2018 Cumartesi günü saat 11.00’de, Bursa-İzmir Karayolu 29.Km. Başköy Nilüfer - BURSA adresindeki Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılacaktır.
 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Anasözleşmenin 27. maddesi uyarınca 22.04.2018 Pazar günü saat 11.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.
 
Sayın Birlik Temsilcilerinin aşağıda belirtilen gündemdeki yazılı konuları görüşüp kararlaştırmak üzere, belirlenen gün ve saatte Genel Kurul toplantımızda bulunmaları rica olunur. 
 
                                                                                                                                                                                                                                 YÖNETİM KURULU
 
G Ü N D E M:
 
1. Yoklama ve Açılış,
2. Divan Kurulunun seçimi ve Saygı Duruşu,
3. 2016/2017 Faaliyet Dönemi Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Kesin Bütçe Hesabı ve Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile 2016/2017 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
5. 2016/2017 faaliyet dönemi ortak içi ve ortak dışı faaliyet Kar/Zararının görüşülerek karara bağlanması,
6. 2017/2018 faaliyet dönemi bütçesinin görüşülerek karara bağlanması, 
7. Birliğin 2017/2018 faaliyet dönemi çalışma programının görüşülerek karara bağlanması,
8. 2017/2018 Faaliyet dönemi için görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
9. Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesine istinaden kredi kullanma, ipotek verme ve rehin işlemleri ile ilgili yapılması gerekli olan her türlü işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Personel Yönetmeliği değişikliği hakkında görüşme yapılması,
11. 4572 Sayılı kanunun geçici 5. maddesi çerçevesinde yapılan uygulamalar kapsamında,  yatırım yetkisi verilen kooperatiflerimize Birlikçe sağlanacak finansman üst sınırları hakkında görüşme yapılması,
12. Avrupa Birliği ve Devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13. Çıkan ve Çıkarılan ortakların Kooperatif Anasözleşmesinin 19. Maddesi kapsamında ortaklığa tekrar girmesi ve katılım bedeli hakkında görüşme yapılması, 
14. 2017/2018 faaliyet dönemi personel kadrolarının görüşülerek karara bağlanması,
15. Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin asıl ve yedeklerinin seçilmesi, 
16. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
17. Dilek, Öneriler ve Kapanış.